May 28th, 2012

НКД

Забавно

Оригинал:


Sopra le città della gloriosa stella rossa dell'oriente
non risplende più il sole che scaldava la povera gente
sta cambiando l'aria, il vento dell'ovest non si fermerà
fino a quando odio, guerra e sfruttamento si respire

Dalle montagne fino al mare
calpesteranno l'uomo i piedi della proprietà

Перевод:


Sobre la ciutat de la gloriosa estrella roja de l'orient,
no brillava més el sol que escalfava a la pobra gent.
Està canviant a l'aire el vent de l'oest no s'aturarà,
fins i tot quan guerra, odi i sufriment es respirarà.

De les muntanyes fins al mar,
trepitjaran a l'home els peus de la propietat.

Правильно я понимаю, что каталонским товарищам навыки художественного перевода не понадобились, и практически дословный перевод получился вполне годным?
Романские языки такие романские))